טיפול תומך ביתי באנשים הנמצאים בשלבים מתקדמים של המחלה:

סוג טיפול זה שם את החולה ומשפחתו במרכז. למשפחת המטופל יש תפקיד חשוב בהחלטות ובטיפול השוטף של יקירם . הצוות שלנו יסייע ויעניק כלים למשפחה ולמטופל בכל הקשור בהענקת טיפול שוטף בבית. הצוות ידריך ויעניק בטחון ליצירת סביבה תומכת ומקלה.