התאמה ביטחונית
מאחר שאנחנו עוסקים בפרויקטים קריטיים לביטחון המדינה, על כל המועמדים שלנו לעבור בדיקת התאמה ביטחונית.
לשם כך תתבקש למלא שאלון אישי, ולאחר הגשתו לנו תוזמן ליחידת הביטחון שלנו לתחקיר בעל-פה שמטרתו קבלת סיווג בטחוני מתאים.

כשירות רפואית
כל מועמד לעבודה ברפאל חייב באישור רפואי / בדיקה רפואית על ידי רופא תעסוקתי בהתאם לתפקיד שהוא ימלא.

--> דילוג לתוכן