תקנון לחוזרים מחו"ל בהתאם להנחיות הקורונה

אדם שהמגיע ממדינה אדומה, שחלה בחו"ל והחלים, ומבקש שלא להיכנס לבידוד עם כניסתו לישראל, נדרש להיות מוגדר כמחלים.

כדי לקבל הגדרת מחלים, הוא יכול לפעול בשתי דרכים:

  1. 1.         (עד12.20) אם ביצע בדיקתPCR לקורונה בחו"ל, שיצאה חיובית, יותר מ-10 ימים לפני כניסתו לישראל – עליו לפעול לפי סעיף א למטה.
  2. 2.         אם ביצע בדיקה אחרת לקורונה בחו"ל, שיצאה חיובית (כגון–סרולוגיה, אנטיגן, וכו'), עליו לפעול לפי סעיף ב למטה.

בכל מקרה, עליו להיכנס לבידוד עד להגדרתו כמחלים, או עד לסיום תקופת הבידוד של 14 יום. 

קביעת החלמה תבוצע ע"י רופא או אח בלבד.

 

סעיף א

אדם המגיע מחו"ל, ובידו תיעוד על בדיקת PCR חיובית לפחות 10 ימים לפני כניסתו לישראל, יציג לרופא המטפל את הבדיקות הבאות:

  1. 1.         תיעוד על בדיקתPCRחיובית, שבוצעה לפחות 10 ימים לפני הגעתו לישראל.
  2. 2.         תיעוד של בדיקתPCRשלילית, שבוצעה שבוע לפחות לאחר הבדיקה החיובית שהציג.
  3. 3.         תיעוד על בדיקתPCRשלילית בישראל, לפחות 24 שעות לאחר הבדיקה השלילית בסעיף הקודם.

לצורך הנחיה זו בדיקה סירולוגית/אנטיגן וכ' לא תקפות כאישור למחלה בעבר

 

סעיף ב

אדם המגיע מחו"ל, ובידו תיעוד על בדיקת קורונה חיובית כלשהי (סרולוגיה, אנטיגן, וכו') לפחות 10 ימים לפני כניסתו לישראל – יבצע בדיקת סרולוגיה בישראל. הבדיקה תבוצע על פי פרוטוקול הבדיקה הנדרש ע"י משרד הבריאות  https://govextra.gov.il/media/27425/bz-276288420.pdf

מדובר בשתי בדיקות סרולוגיה ספציפיות.

כדי להימנע מביצוע בדיקות סרולוגיה שאינן תואמות את הנחיות משרד הבריאות, ועל מנת שהרופא המאשר יוכל להתייחס לכך בשקילת הגדרת מחלים, אנו ממליצים לדרוש מהמעבדה המבצעת את הבדיקה לפרט את הקיט בו בוצעה הבדיקה, ולוודא כי הוא מתאים לכתוב בהנחיות המשרד.